Search
Close this search box.

היערכות משטרת ישראל למחאות בירושלים: שינויים בתנועה והנחיות לציבור

היערכות משטרת ישראל למחאות בירושלים היום

המשטרה הישראלית השלימה את הכנותיה לקראת המחאות שצפויות להתקיים היום בירושלים. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב יופעלו באזור על מנת לשמור על הסדר הציבורי, למנוע אלימות וונדליזם, ולהבטיח את חופש המחאה בכבוד.

המחאה תתאפשר באזורים המותרים ובהתאם למתווה המפורט שנקבע. שינויים חשובים בהסדרי התנועה יכנסו לתוקף היום: רחוב קפלן ורחוב עזה ייחסמו בשעות הבוקר והצהריים, ותחומי החסימה יורחבו ברחוב זוסמן וברחוב עזה עד לכיכר פריז.

בשעות הערב ייסגרו רחובות נוספים במהלך פרקי זמן מוגבלים, כולל: לורך, רופין, בן צבי-מרבין, רמב"ן, ורבין-מלורך. נוסחות תנועה אחרות גם עלולות להיחסר, ומומלץ לנהוג בזהירות ולהימנע מהאזור במידת האפשר.

הנחיות לציבור המוחים:

בעת הגעה למחאה – יש לנסוע כחוק במהירות המותרת והמתאימה לתנאי הדרך. כל הפרעה ושיבוש מכוון של התנועה בצירים – אסורה ומהווה עבירה על החוק. חל איסור מוחלט לקיים מחאות בשטח חסינות הכנסת או לבצע מעשים שישבשו את הפעילות התקינה במשכן. מחאה תתאפשר במתחם ההפגנות הייעודי שהוקצה לשם כך ושבו התקיימו מחאות רבות בעבר. בהתאם לפסיקת בימ״ש והוראות הדין: לא תתאפשר מחאה בסמוך לבתיהם הפרטיים של נבחרי ציבור. המחאה תתאפשר רק במרחק המותר ובמקום שהוקצה לכך בלבד. בהתאם לחוק ולפסיקת בימ״ש – קיום תהלוכה בצירי תנועה מותנה בתיאום ואישור מראש של המשטרה. חל איסור לקיים תהלוכות בניגוד לחוק. במהלך המחאה חל איסור על הבערת אש, לרבות לפידים ומדורות. מעשה מסוכן זה מהווה עבירה פלילית וייאכף בהתאם. לא תתאפשר חסימת צירים ראשיים שלא תואמה עם המשטרה וכל ניסיון לפגיעה קשה בשגרת החיים בירושלים ובחופש התנועה של אלפי הנהגים ותושבי ירושלים. המחאה תתאפשר במקומות שהוגדרו לכך בלבד. יש להישמע להוראות השוטרים בשטח ולהימנע מכל גילוי אלימות וונדליזם. מעשים פסולים ופליליים מעין אלו יטופלו באפס סובלנות. חל איסור על הטסת רחפנים באזור, ללא תיאום ואישור מראש של המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך:

בעקבות עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה באזור הכנסת בשעות הערב. מומלץ להסתייע ביישומי הניווט ו/או בשירות התחבורה הציבורית אל העיר ירושלים ובתוכה. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ובסובלנות. יש להישמע להוראות השוטרים שיפעלו להכווין את התנועה.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל הינה משטרה של כולם, ורואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית. כפי שהיה בעבר, המשטרה תפעל לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק ובהתאם למתווה שאושר. מנגד לא נאפשר התפרעויות והפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק, וכל פגיעה בגוף, ברכוש או בסמלי שילטון."

אילוסטרציה, הפגנה. צילום: דוברות משטרת ישראל

אהבתם את הכתבה? שתפו...

מה חדש?

דילוג לתוכן